ยินดีต้อนรับสู่ MusicBot wiki อย่างไม่เป็นทางการ

wiki นี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ MusicBot แทบทุกอย่างที่คุณอาจต้องการ

ถึงกระนั้นก็ตาม wiki นี้ไม่ใช่ wiki ทางการ และบางส่วนอาจไม่ได้รับการช่วยเหลือจาก Discord ทางการ


บทนำ

MusicBot เป็นบอทสำหรับเล่นเพลงบท Discord ตัวแรก ซึ่ง MusicBot นั้นเขียนในภาษา Python 3 โดยใช้ discord.py
สำหรับภาพรวมของบอท และประวัติของโค้ดนั้น สามารถดูได้ที่ repository
เอกสารอ้างอิงนี้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับวิธีการติดตั้ง, การตั้งค่า, การใช้, และการแก้ไขปัญหาของบอท

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมนอกเหนือจากสิ่งที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ คุณสามารถเข้าร่วม Discord server.

คู่มือการติดตั้ง
Ubuntu 18 ทางการได้รับการสนับสนุน + แนะนำ
Windows 7+ ทางการได้รับการสนับสนุน
Ubuntu 16 ทางการได้รับการสนับสนุน
Mac OS X ทางการได้รับการสนับสนุน
Raspbian ทางการได้รับการสนับสนุน
Debian ทางการได้รับการสนับสนุน
CentOS 7.4 ทางการไม่ได้รับการสนับสนุน
CentOS 6.9 ทางการไม่ได้รับการสนับสนุน
Arch ทางการไม่ได้รับการสนับสนุน
OpenBSD ทางการไม่ได้รับการสนับสนุน
Ubuntu 14 ทางการไม่ได้รับการสนับสนุน + ไม่แนะนำ
Chrome OS ไม่ได้รับการสนับสนุน
Android ไม่ได้รับการสนับสนุน
คู่มืออื่นๆ
การตั้งค่า ทางการการตั้งค่า MusicBot
NSSM NSSMสำหรับการใช้ MusicBot ในพื้นหลังและเมื่อเริ่มเปิดเครื่องบน Windows
PM2 PM2สำหรับการใช้ MusicBot ในพื้นหลังและเมื่อเริ่มเปิดเครื่องบน Linux